Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2564
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการให้บริการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวกิจกรรม
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 พ.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง อบต.คลองปาง สนับสนุนงบประมาณให้กับ ชมรม อสม.หมู่ที่ 6 เพื่อแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว(ช่วยเหลือผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 และแจกหน้ากากอนามัยกับประชาชนในตำบลคลองปาง

06 พ.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย จิตรเพชร นายก อบต. คลองปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้โรงพยาบาลรัษฎา

28 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง นายสมชาย จิตรเพชร นายก อบต.คลองปาง นำทีมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออก พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ว่าการอำเภอ สำนักงาน อบต. ร้านอาหาร ร้านค้าบริเวณสี่แยกตลาดนัดตาชม วัดเขาโพธิ์น้อย รพ.สต.คลองปาง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในเบื้องต้น

20 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง นายก อบต.คลองปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวัง โควิด ที่ตลาดนัดรัษฎา ร่วมกับ อำเภอ, สธ.อ.,รพ.สต., สภ.รัษฎา

20 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง นายก อบต.คลองปาง/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ตำบลคลองปาง เปิดจุดบริการประชาชน

20 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง นำโดยนายสมชาย จิตรเพชร นายก อบต. เดินทางศึกษาดูงานการจัดการขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน (ครั้งที่ 2)

20 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ "เราทำดี ด้วยหัวใจ"

20 เม.ย. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง พร้อมด้วย ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

16 มี.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมด้าน ขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

16 มี.ค. 2564
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง วันที่ 11 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบส้วมดีมีสุข ให้แก่นายเปื้อม คงหมุน บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com