Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบาย
การบริการพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561
กฏหมายท้องถิ่น
การจัดองค์ความรู้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การให้บริการ
มาตรการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศรับรองการประชุม
รายงานการประชุม
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือราชการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 มิ.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ร่วมส่งมอบบ้าน พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้ นายเชย เลขลักษณะ ผู้พิการ เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมชำรุด

19 มิ.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประเมินหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด 19

27 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง อบต.คลองปาง เติมน้ำหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในเบื้องต้น

24 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาไปแล้ง

14 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ห้างทองศาสตร์สุวรรณ (โกไข่) มอบน้ำดื่ม, กาแฟ สนับสนุนจุดคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ วัยโคโรน่า 2019

13 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบน้ำดื่มสนับสนุนจุดคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019

13 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง อบต.คลองปาง ประชุม เพื่อหาแนวในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง

13 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง 13 เมษายน 2563 ร่วมสงฆ์น้ำพระ ณ ที่ทำการ อบต. คลองปาง

08 เม.ย. 2563
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เปิดจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ วัยโคโรน่า 2019 “covid-19”

15 ส.ค. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประจำปี 2562
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com