Responsive image
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ไตรมาส3
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส3
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง ไตรมาส3
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา ไตรมาส3
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส3
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ไตรมาส4
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส4
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง ไตรมาส4
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง เเผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา ไตรมาส4
17 มี.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com