Responsive image
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2562
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
13 มี.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง การใช้จ่ายงบประมาณ 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
Responsive image