Responsive image
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562
20 มิ.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
08 ม.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561
30 ต.ค. 2561 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานการจ่ายเงินประจำปี 2561
Responsive image