Responsive image
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
01 เม.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
14 เม.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ิพ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
04 เม.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ิพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
08 พ.ค. 2561 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ิพ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com