Responsive image
ประกาศรับรองการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ย. 3105 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
14 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
08 พ.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
14 ก.พ. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
30 ต.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
26 ก.ย. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
28 ส.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
23 ส.ค. 2562 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0 7529 0252 โทรสาร : 0 7529 0251 web:
http://www.klongpangsao.go.th
klongpang2561@gmail.com